Powierzchnie do wynajęcia

Telefon kontaktowy: 22 658 14 41; faks: 22 658 08 41
lub e–mail: oswiata_ochota3@op.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” w Warszawie oferuje wynajem następujących powierzchni biurowych:

W budynku biurowym przy ul. Racławickiej 146:

  • Lokal na parterze (osobne wejście) o powierzchni 300 m²,
  • Lokal na parterze (osobne wejście) o powierzchni 120 m².

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie naszej Spółdzielni,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie,
w związku z przedłużającym się stanem epidemii wirusa SARS – CoV – 2
i wprowadzonym nowym obostrzeniem w postaci obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, chcąc nieco ułatwić Członkom Spółdzielni sprostanie codziennym trudnościom, przygotował dla Państwa maseczki: jedna bawełniana, wielokrotnego użytku (po każdym użyciu należy ją prać w wodzie z detergentem w temperaturze około 60°C) i dwie jednorazowego użytku (z certyfikowanego materiału). Maseczki znajdziecie Państwo w swoich skrzynkach pocztowych.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym okresie przymusowej izolacji społecznej.

Z wyrazami szacunku i sympatii,
Zarząd SM „Oświata – Ochota”


Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o bezpieczeństwo i stan zdrowia, tak naszych Mieszkańców,
jak i pracowników Spółdzielni, realizując zalecenia organów nadzoru sanitarnego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wdraża, począwszy od dnia 13 marca bieżącego roku następujące nadzwyczajne działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19:

 1. Wywieszenie na klatkach schodowych materiałów informacyjnych o najważniejszych zasadach profilaktyki antywirusowej i koniecznych środkach ostrożności.
 2. Dwukrotne w ciągu dnia przemywanie płynem dezynfekcyjnym miejsc szczególnie narażonych na gromadzenie zarazków: poręczy schodów, klamek, domofonów, przycisków w windach. W tym celu wprowadzono dodatkowe, popołudniowe, dyżury osób sprzątających.
 3. Zawieszenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami biura Spółdzielni. Przyjęcia interesantów zostają wstrzymane do odwołania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Służby techniczne Spółdzielni działają normalnie, choć należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami w razie spodziewanego wzrostu absencji pracowników.
 4. Wstrzymujemy przyjmowanie wpłat gotówkowych
  i zawieszamy funkcjonowanie kasy Spółdzielni
  . Wszelkie wpłaty prosimy wnosić na rachunek bankowy w formie przelewów internetowych lub za pośrednictwem placówek bankowych
  albo poczty.

W przypadku napotkania przez naszych starszych, chorych
lub niepełnosprawnych Mieszkańców trudności z załatwianiem codziennych spraw życiowych (zakupy, drobne awarie) prosimy
o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Spółdzielni. Postaramy się pomóc, w miarę naszych możliwości, m. in. poprzez zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej.

Liczymy na Państwa współpracę, dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji oraz dyscyplinę w ścisłym przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych,
co warunkuje skuteczne redukowanie zagrożeń.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd SM „Oświata – Ochota”


Witamy
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświata – Ochota”

W listopadzie 1989 roku piętnastoosobowa grupa niepoprawnych optymistów, nieświadoma do końca trudności, jakie napotkają na drodze, postanowiła założyć Spółdzielnię Mieszkaniową. Z pomocą władz lokalnych udało się pozyskać teren pierwotnie przeznaczony na cele oświatowe.
W roku 1996 powstało pierwsze osiedle “Racławicka”.
W latach 1999-2001 powstało kolejne osiedle przy ul. Bohdanowicza.

Nasza Spółdzielnia postrzegana jest jako wzorowa. Świadczą o tym coroczne badania audytorskie oraz inne kontrole zewnętrzne.
Staramy się z naszymi mieszkańcami podnosić standard naszych osiedli. Możemy sobie na to pozwolić, bowiem udało nam się zgromadzić znaczne środki na funduszu remontowym.

Zapraszamy!
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświata – Ochota”

Maseczki dla Członków Spółdzielni

Maseczkomat na rogu ulic Racławickiej i Mołdawskiej, po stronie budynku przy ul. Racławickiej 146

Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” w Warszawie oferuje wynajem następujących powierzchni biurowych:

Mam do wynajęcia dwa miejsca garażowe przy ul. Racławickiej 146 nr tel. 517118516

Planowane remonty 2019 r. :
Osiedle „Racławicka”:
przebudowa strefy wejściowej do V kl. Jasielska 47 (wymiana okładziny ścian, docieplenie ścian, stworzenie miejsc na rowery.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświata-Ochota"


Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Administrator Osiedla:
Krzysztof Krawczyński – tel. 501 351 970
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Zgłaszanie awarii:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
tel. 501 351 970

Konserwatorzy:
domofony, bramy garażowe: tel. 501 384 598
windy w os. Racławicka: tel. 602 384 867; 22 665 66 92
windy w os. Bohdanowicza: tel. 602 384 867; 22 665 66 92
instalacje elektryczne: tel. 503 303 809
instalacje sanitarne: tel. 734 466 331