Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcanie

Komunikat dla wyodrebnionych


Przekształcanie wieczystego we własność

Komunikat dla wlasciceli lokali


Wzor wniosku o przeksztalcenie

UD Ochota