Dokumenty Zarządu

Zmiana opłat eksploatacyjnych

Zmiana opłat eksploatacyjnych - informacja

Uchwała Zarządu w sprawie wysokości stawek/opłat

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu


Sprawozdanie i Sprawozdanie Finansowe Zarządu

Sprawozdanie Zarządu 2021

Sprawozdanie Zarządu 2020

Sprawozdanie Zarządu 2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok