Komunikaty


2020-07-01

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświata – Ochota” informuje, że na podstawie artykułu 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie
Ustawyo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 i 695) jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z artykułem 90a tej samej ustawy, jeżeli kadencja rady nadzorczej spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie,
o którym mowa w art. 90. 

Stosując się do obowiązujących przepisów oraz mając na względzie bezpieczeństwo naszych Członków oraz Pracowników Spółdzielni informujemy,
że planujemy zwołanie dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni w celu przedstawienia sprawozdań z działalności organów Spółdzielni w roku 2019, zatwierdzenia bilansu za ostatni rok obrachunkowy oraz wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.  

Informujemy również, że Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana w lipcu 2017 roku będzie kontynuować swoją pracę aż do wyboru nowych członków na kolejną kadencję, czego dokona najbliższe Walne Zgromadzenie – zgodnie z przywołanym wyżej artykułem 90a ustawy.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM “Oświata – Ochota”

2020-06-24

W dniu 23 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci, pt. „Moja Spółdzielnia”. W konkursie wzięło udział 11. uczestników. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jury. Laureatom wręczono dyplomy oraz drobne upominki.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą  SM „Oświata – Ochota”

https://www.oswiata-ochota.pl/wp-content/uploads/2020/06/20200623_190516-scaled.jpg

2020-05-20

Szanowni Państwo,

W związku ze znacznym spadkiem temperatury, Zarząd SM „Oświata-Ochota” informuje, że zlecił ponowne włączenie centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-05-15

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem w dniu 15 maja sezonu grzewczego, Zarząd SM „Oświata-Ochota” informuje, że zlecił wyłączenie centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-05-04

Szanowni Państwo,

 

Otrzymaliśmy poważne ostrzeżenie z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) dotyczące nieprzestrzegania przez mieszkańców naszych osiedli obowiązujących zasad segregacji odpadów. Ostrzeżenie wydano po kontroli przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia bieżącego roku. Apelujemy do Państwa
o skrupulatne przestrzeganie zasad segregowania odpadów. Kolejne ostrzeżenie może skutkować znaczącą podwyżką opłat za zagospodarowanie odpadów. Zastrzeżenia dotyczyły wrzucania kartonów i papierów do odpadów zmieszanych oraz wrzucania toreb plastikowych i metalowych zakrętek
do pojemnika na szkło. Liczymy na Państwa samodyscyplinę.

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2020 roku

                                                                  P.T.
                                                                  Członkowie SM „Oświata – Ochota”
                                                                     W miejscu

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie naszej Spółdzielni,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie,
w związku z przedłużającym się stanem epidemii wirusa SARS – CoV – 2
i wprowadzonym nowym obostrzeniem w postaci obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, chcąc nieco ułatwić Członkom Spółdzielni sprostanie codziennym trudnościom, przygotował dla Państwa maseczki: jedna bawełniana, wielokrotnego użytku (po każdym użyciu należy ją prać w wodzie z detergentem w temperaturze około 60oC) i dwie jednorazowego użytku (z certyfikowanego materiału). Maseczki znajdziecie Państwo w swoich skrzynkach pocztowych.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym okresie przymusowej izolacji społecznej.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,
Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-04-21

                                                                  P.T.
                                                                  Członkowie SM „Oświata – Ochota”
                                                                     W miejscu

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Wobec przedłużającego się okresu epidemii i związanej z nim konieczności pozostawania w domach i wykonywania w tym czasie obowiązków służbowych i obowiązku nauki w ramach tzw. pracy zdalnej, z niepokojem obserwując narastanie konfliktów między sąsiadami – w szczególności spowodowanych głośnymi pracami i remontami odbywającymi się w części mieszkań Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”:

 • ponownie apeluje o przestrzegania tzw. „cichych godzin” tj. nie wykonywanie głośnych prac również w dni powszednie w godzinach 1100 – 1300;
 • oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania przez członków z należącego do Spółdzielni pokoju cichej pracy w biurowcu przy ul. Mołdawskiej 9.  Udostepnienie pomieszczenia jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu (mailowym lub telefonicznym) i zarezerwowaniu terminu w sekretariacie Spółdzielni.

 

Stoimy na stanowisku, że tym trudnym okresie naprawdę warto starać się zrozumieć siebie nawzajem i, w miarę możliwości, pomagać sobie.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-04-15

P.T.

Mieszkańcy Osiedli

„Racławicka” i „Bohdanowicza”

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Przypominamy, że w związku z trwającą pandemią wirusa SARS – CoV – 2 Minister Zdrowia wprowadził obowiązujący od dnia 16 kwietnia bieżącego roku (czwartek) bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Odpowiadając na wnioski mieszkańców, chcąc ułatwić Państwu całodobowe zaopatrywanie się w maseczki medyczne, płyn dezynfekujący do rąk oraz rękawice jednorazowe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” podjął współpracę z firmą VENDMEN Sp. z o. o., która zobowiązała się od godzin popołudniowych we środę, 15 kwietnia, ustawić maseczkomaturządzenie pozwalające dokonać zakupu niezbędnych materiałów higienicznych w celu ochrony osobistej. Urządzenie stanie na rogu ulic Racławickiej i Mołdawskiej, po stronie budynku przy ul. Racławickiej 146.

Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”.

 

2020-04-07

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pogody ducha i miłości.
Niech radosny, wiosenny nastrój pozostanie Państwa towarzyszem przez cały czas.

 

 Z wyrazami szacunku
Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2020-03-24

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”, odpowiadając na prośby i realizując postulaty wielu mieszkańców naszych osiedli, który pracują zdalnie w swoich mieszkaniach, biorąc pod uwagę konieczność uczestniczenia przez dzieci i młodzież w zdalnym nauczaniu (tzw. e-learning) prosi o niewykonywanie głośnych prac (w tym remontowych i budowlanych) codziennie w godzinach 1100   1300.   (tak zwane „ciche godziny”). Serdecznie dziękujemy za zrozumienie sytuacji. Wzajemna życzliwość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie jest szczególnie ważna.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-03-24

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Jak już informowaliśmy w poprzednich komunikatach, Zarząd Spółdzielni współuczestniczy w zorganizowaniu wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, świadczonej przez i dla mieszkańców naszych osiedli. Poszukujemy chętnych do zrobienia codziennych zakupów (sklep spożywczy, apteka), wyprowadzenia psa itp. Koordynacja kontaktów pomiędzy potrzebującymi pomocy osobami starszymi lub schorowanymi oraz gotowymi do jej niesienia mieszkańcami jest istotna głównie ze względów bezpieczeństwa – część osób starszych obawia się obcych, nieznanych im osób, a ewentualne pośrednictwo Spółdzielni podwyższa poziom zaufania.  Dziękujemy za wszystkie inicjatywy oraz realnie świadczoną pomoc. Potrzebę pomocy oraz gotowość współpracy w jej udzielaniu prosimy zgłaszać telefonicznie w biurze Spółdzielni (tel. 22 658 14 41 lub 22 658 08 41) lub mailowo na adres Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-03-20

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz apelem Pani Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyny Łęgiewicz, plac zabaw na osiedlu Racławicka pozostaje zamknięty do odwołania.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-03-13

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o bezpieczeństwo i stan zdrowia, tak naszych Mieszkańców, jak i pracowników Spółdzielni, realizując zalecenia organów nadzoru sanitarnego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wdraża, począwszy od dnia 13 marca bieżącego roku następujące nadzwyczajne działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19:

 1. Wywieszenie na klatkach schodowych materiałów informacyjnych o najważniejszych zasadach profilaktyki antywirusowej i koniecznych środkach ostrożności.
 2. Dwukrotne w ciągu dnia przemywanie płynem dezynfekcyjnym miejsc szczególnie narażonych na gromadzenie zarazków: poręczy schodów, klamek, domofonów, przycisków w windach. W tym celu wprowadzono dodatkowe, popołudniowe, dyżury osób sprzątających.
 3. Zawieszenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami biura Spółdzielni. Przyjęcia interesantów zostają wstrzymane do odwołania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Służby techniczne Spółdzielni działają normalnie, choć należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami w razie spodziewanego wzrostu absencji pracowników.
 4. Wstrzymujemy przyjmowanie wpłat gotówkowych i zawieszamy funkcjonowanie kasy Spółdzielni. Wszelkie wpłaty prosimy wnosić na rachunek bankowy w formie przelewów internetowych lub za pośrednictwem placówek bankowych albo poczty.

 

W przypadku napotkania przez naszych starszych, chorych lub niepełnosprawnych Mieszkańców trudności z załatwianiem codziennych spraw życiowych (zakupy, drobne awarie) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Spółdzielni. Postaramy się pomóc, w miarę naszych możliwości, m. in. poprzez zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej.

Liczymy na Państwa współpracę, dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji oraz dyscyplinę w ścisłym przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych, co warunkuje skuteczne redukowanie zagrożeń.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-02-26

Szanowni Państwo,

W ramach obchodów 30-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświata-Ochota”, firma KRYMAR przygotowała dla Państwa rabat 30%  na ubezpieczenie mieszkania. W skrzynkach na listy znajdą Państwo ulotki z informacją o rabacie. W przypadku zainteresowania ubezpieczeniem należy udać się na spotkanie z agentem wraz z ulotką.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM “Oświata-Ochota”

ulotka

2020-02-17

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXIV/671/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 15291) i nr XXV/728/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 870) od dnia 01 marca 2020 roku miesięczna opłata z tytułu wywozu segregowanych odpadów stałych wynosi 65,00 złotych od gospodarstwa domowego (lokalu mieszkalnego).

W przypadku braku segregacji odpadów z danej nieruchomości gruntowej (w naszej Spółdzielni nieruchomościami są osiedla „Racławicka” i „Bohdanowicza”) opłata zostanie zwiększona do kwoty 130,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w danej nieruchomości. Sposób segregacji odpadów będzie monitorowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W celu uniknięcia tak wysokich opłat wszyscy mieszkańcy naszych osiedli są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Niniejsze zawiadomienie jest zgodne z artykułem 4 ustęp 71 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845 z późniejszymi zmianami).

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-01-31

W związku z planowaną zmianą stawek opłat eksploatacyjnych od 1go maja 2020 roku prosimy zapoznać się z pismem zamieszczonym w zakładce DOKUMENTY ZARZĄDU.

W ramach obchodów trzydziestolecia naszej Spółdzielni oraz współpracy z Fundacją Universitatis Varsoviensis Zarząd otrzymał do przekazania mieszkańcom 6 dwuosobowych, bezpłatnych zaproszeń na wieczór kolęd w wykonaniu rodziny Pospieszalskich symfonicznie. Wydarzenie odbędzie się
2 lutego 2020 roku (niedziela) o godzinie 18.30 w Teatrze Palladium.

Osoby zainteresowane prosimy o odbiór zaproszeń w biurze Spółdzielni do poniedziałku, 27 stycznia bieżącego roku.

Miło nam poinformować, że Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz objęła patronatem obchody 30lecia Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświata-Ochota”.


Program obchodów

Trzydziestolecia spółdzielni mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie

Opracowany przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 grudnia 2019 roku

W dniu 16 grudnia 1989 roku sąd zarejestrował statut i wpisał naszą Spółdzielnię do Krajowego Rejestru Sądowego. Z końcem 2019 roku skończyliśmy więc 30 lat….

1.  Konkurs plastyczny dla dzieci “Moja spółdzielnia”.
2.  Konkurs literacki – wypracowanie – “Dom, w którym mieszkam”.
3.  Nowe miejsca do parkowania rowerów.
4.  Organizacja akcji charytatywnej – “Pomaganie przez ubranie” – zbiórka odzieży używanej.
5.  Konkurs fotograficzny – “Spółdzielnia w oczach mieszkańców – XXX Latka w obiektywie”.
6.  Wydanie fotoksiążki – kroniki Spółdzielni. “Spółdzielnia wczoraj i dziś”.
7.  Organizacja klubiku osiedlowego.
8.  “Zaczytana Spółdzielnia” – uruchomienie punktu wymiany książek w klubiku osiedlowym.
9.  Magiczny wieczór – spotkanie z iluzjonistą.
10.  Wieczór kabaretowy.
11. Spotkanie z ciekawym człowiekiem.
12.  Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne) dla dzieci.
13.  Śpiewny wieczór dla mieszkańców.
14.  Wieczór kolęd.
15.  Wspólne grillowanie /powitanie wiosny/ majówka.
16.  Wydanie jubileuszowego kalendarza na rok 2020.
17.  Posadzenie 30 drzewek / krzewów.
18.  Galowy koncert dla mieszkańców, osób zasłużonych dla Spółdzielni i zaproszonych gości.
19.  Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
20.  Festyn medyczny.
21.  Kupony rabatowe na usługi świadczone przez najemców.
22.  Piękniejemy z “Oświatą – Ochotą”.
23.  Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy / udekorowany roślinami balkon.
24.  Wyprzedaże garażowe: wiosenna i jesienna.
25.  30 domków dla jerzyków.
26.  Zbiórka elektrośmieci.
27.  Umieszczenie neonu Spółdzielni na budynkach biurowych.
28.  Zaprojektowanie i wprowadzenie nowego logo Spółdzielni.
29.  Gadżety reklamowe z logo Spółdzielni.
30.  Msza Św. Okolicznościowa w intencji Spółdzielców i Spółdzielni.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów trzydziestolecia naszej Spółdzielni, w ramach współpracy z Fundacją Universitatis Varsoviensis Zarząd otrzymał do przekazania mieszkańcom 20 dwuosobowych, bezpłatnych zaproszeń na wieczór kolęd w wykonaniu rodziny Pospieszalskich. Wydarzenie odbędzie się 29 grudnia 2019 roku (niedziela) o godzinie 1730 w Teatrze Palladium.

Osoby zainteresowane prosimy o odbiór zaproszeń w biurze Spółdzielni do piątku, 20 grudnia bieżącego roku.

W związku z rozpoczęciem obchodów trzydziestolecia naszej Spółdzielni w skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo świąteczny upominek. – trójdzielny kalendarz ścienny na nadchodzący, wyjątkowy rok 2020.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przygotowuje plan remontów na rok 2020. Jest to jeden z najistotniejszych elementów tzw. rocznych planów gospodarczych.

Bardzo prosimy o przekazywanie do dnia 10 stycznia 2020 roku (pisemnie, do biura lub na adres mailowy Spółdzielni) swoich uwag i propozycji prac remontowych do ewentualnej realizacji w nadchodzącym roku.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Dnia 18.12.2019r. odbędzie się II termin przeglądów kominiarskich wg harmonogramu:

 • Racławicka 146 w godz. 18.00 – 19.30 lokale: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 24, 26, 34, 35, 39, 47, 58, 65, 66,67, 70, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 85, 86
 • Racławicka 146A w godz. 19.30 – 20.00 lokale: 5, 15, 20, 22
 • Korotyńskiego 7 w godz. 19.30 – 20.00 lokale: 1, 14

tel. do kominiarza 606 573 204

 • Bohdanowicza 3 w godz. 17.30 – 18.15 lokale : 5, 15, 17
 • Bohdanowicza 5 w godz. 17.30 – 18.15 lokale: 28, 29, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 46, 47
 • Bohdanowicza 7 w godz. 17.30 – 18.15 lokale: 13
 • Bohdanowicza 9 w godz. 18.15 – 19.00 lokale: 32, 33, 40, 42, 47, 48, 49, 55, 56
 • Bohdanowicza 13 w godz. 18.15 – 19.00 lokale: 2, 8, 9, 13, 16, 18, 24
 • Bohdanowicza 15 w godz. 18.15 – 19.00 lokale: 34, 46, 50
 • Jasielska 47 w godz. 19.00 – 20.00 lokale: 6, 12, 13, 15, 20, 22, 27, 33, 34, 37, 38, 46, 48, 50, 53

tel. do kominiarza 533 363 620

Odpowiadając na wnioski mieszkańców, uwzględniając pozytywne doświadczenia z lat ubiegłych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wyraził zgodę na zorganizowanie na terenie naszej Spółdzielni (na tyłach budynku ul. Racławickiej 146) kiermaszu świeżych choinek świątecznych w okresie 13 – 24 grudnia 2019 roku. Drzewka pochodzą z podwarszawskiej plantacji ekologicznej.

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,
Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy zaświadczenia, stwierdzające, że wszystkie przysługujące Spółdzielni prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są nasze budynki mieszkalne i lokale garażowe, zostały z mocy prawa przekształcone w prawa własności nieruchomości. Wspomniane przekształcenie nie dotyczy działek (odrębnych od mieszkaniowych) zabudowanych budynkami biurowymi oraz działki niezabudowanej, na której znajduje się parking / śmietnik na osiedlu „Bohdanowicza”.

W ślad za otrzymanymi zaświadczeniami złożyliśmy w Urzędzie Dzielnicy Ochota wnioski o naliczenie opłaty przekształceniowej z przysługującym nam 98% rabatem. Czekamy na odpowiedź, po jej otrzymaniu niezwłocznie uiścimy wszystkie należne opłaty i rozliczymy pobrane od Państwa na ich poczet zaliczki.

Właściciele spółdzielczych własnościowych praw do lokali nie muszą podejmować żadnych czynności, wszystko w ich imieniu załatwia Spółdzielnia. Właściciele tzw. lokali wyodrębnionych muszą sami złożyć stosowne wnioski w Urzędzie Dzielnicy. Spółdzielnia chętnie pomoże w ich przygotowaniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” informuje o przeglądach przewodów kominowych i gazowych. Przeglądy będą odbywały się według następującego harmonogramu:

Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 3  – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 16.30-18.30 Kontakt z kominiarzem: 723-256-914


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 5 – Data przeglądu I termin: 15.11.2019 Godzina : 11.00-13.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 7 – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 16.30-18.30 Kontakt z kominiarzem: 570-776-670


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 9 – Data przeglądu I termin: 15.11.2019 Godzina : 11.00-13.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 11 –  Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 16.30-18.30 Kontakt z kominiarzem: 501-262-977


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 13 – Data przeglądu I termin: 15.11.2019 Godzina : 11.00-13.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 15 – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30 Kontakt z kominiarzem: 692-730-003


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 5a – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 11.00-11.30 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 17.30-18.30


Ulica Nr budynku: Mołdawska 12 – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina : 8.30-10.00 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 17.00-18.30 Kontakt z kominiarzem: 501-262-977


Ulica Nr budynku: Racławicka 146A – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina: 10.00-11.30 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 18.30-20.00


Ulica Nr budynku: Korotyńskiego 7 – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina : 8.30-10.00 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 17.00-18.30 Kontakt z kominiarzem: 533-363-620


Ulica Nr budynku: Korotyńskiego 9 – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina : 10.00-11.30 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 18.30-20.00


Ulica Nr budynku: Jasielska 47 – Data przeglądu I termin: 19-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 19-11-2019 Godzina: 18.00-20.00 Kontakt z kominiarzem: 533-363-620


Ulica Nr budynku: Racławicka 146 – Data przeglądu I termin: 19-11-2019 Godzina : 9.00-12.00 Data przeglądu II termin: 19-11-2019 Godzina: 17.00-20.00 Kontakt z kominiarzem: 723-256-914


Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zwracamy się do Państwa w trzech sprawach.

1. Wyjaśniamy zasady naliczania zobowiązań z tytułu opłat eksploatacyjnych – zmiana dotyczy wyłącznie zaliczek na poczet tzw. opłaty przekształceniowej za miejsca garażowe w parkingach podziemnych.
2. Informujemy o planowanym zaprzestaniu pobierania zaliczek na poczet opłaty przekształceniowej od dnia 1 listopada bieżącego roku.
3. Informujemy o podwyższeniu zaliczek pobieranych od Państwa z tytułu opłat z tytułu centralnego ogrzewania lokali oraz podgrzewu ciepłej wody – zmiana niezależna od Spółdzielni.

Zgodnie z wymogami przepisów prawa wkrótce prześlemy Państwu doroczną informację o stanie konta czynszowego (saldzie rozliczeń) opłat z tytułu eksploatacji należących Państwa lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc postojowych według stanu na dzień 30 listopada. Do ustalenia wartości wzajemnych zobowiązań, zgodnie z decyzją Zarządu, przyjęliśmy kwoty zaliczek z tytułu tzw. opłat przekształceniowych w wysokości równej zaliczkom na poczet kosztów wieczystego użytkowania gruntów w 2018 roku. W przypadku garaży jest to kwota niższa od tej, jaką przedstawiliśmy Państwu w komunikatach z początku roku – zamieszanie, za które przepraszamy, wynikało ze zmieniających się przepisów (zgodnie z uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy opłata przekształceniowa za grunt powiązany z garażami początkowo nie miała zostać objęta 98% bonifikatą, potem jednak zmieniono decyzję i za garaże przyznano bonifikatę).

Sprawa przekształceń prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności nieruchomości została zamknięta dla działek, na których zostały posadowione budynki: ul. Bohdanowicza 5a i 11. Obecnie oczekujemy na kolejne zaświadczenie: o wniesieniu opłaty przekształceniowej. Jeżeli chodzi o pozostałe nieruchomości wciąż czekamy na zaświadczenia o przekształceniu, a następnie o wysokości opłat wystawiane przez Urząd Dzielnicy Ochota. Niemniej jednak, Zarząd zdecydował o zaprzestaniu pobierania zaliczek na poczet opłaty przekształceniowej z dniem 1 listopada bieżącego roku. Pobrane dotychczas zaliczki zostaną rozliczone po uzyskaniu z Urzędu Dzielnicy Ochota ostatecznej decyzji o wysokości opłaty przekształceniowej. W zależności od decyzji / interpretacji przepisów przez urzędników należy liczyć się z ryzykiem konieczności dopłat, choć, naszym zdaniem, jest to mało prawdopodobne.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 roku Veolia Energia Warszawa SA zmieniła z dniem 1 września 2019 roku ceny i stawki opłat za dostarczanie energii cieplnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 roku, pozycja9841) Cena za 1 GJ energii wzrasta z 38,26 zł do 40,44 zł, (tj. o 5,7%) a opłaty stałe (tzw. opłata przesyłowa i za moc zamówioną) za 1 MW łącznie miesięcznie z 6436,41 zł do 6914,96 zł (tj. o 7,44%). W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni podnieść z dniem 1 listopada 2019 roku pobierane przez nas od Państwa comiesięczne zaliczki na poczet opłat za energię cieplną (z tytułu centralnego ogrzewania lokali oraz podgrzewania wody) o 7%. Wyjaśniamy, że Spółdzielnia zobowiązana jest do comiesięcznego regulowania należności wobec VEOLIA SA (już od września według nowych, wyższych, stawek). Przypominamy, że wszelkie koszty ogrzewania oraz podgrzania wody zostaną we właściwych terminach dokładnie rozliczone i ostatecznie zapłacą Państwo wyłącznie rzeczywiste zużycie energii. Podwyżka zaliczek pozwoli też uniknąć znaczących dopłat po zakończeniu okresów rozliczeniowych.

Niniejsze zawiadomienie spełnia wymogi artykułu 4 ustęp 71 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845), a wspomniana podwyżka wynika z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

Apelujemy do Państwa o zrozumienie sytuacji i liczymy na współpracę. Zapewniamy, że troska o wysoką, jakość świadczonych przez nas usług oraz o maksymalne ograniczenie nieuniknionych podwyżek są i pozostaną dla nas priorytetem.

Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasza Spółdzielnia zdobyła
nagrodę miesięcznika „Administrator”
Statuetkę „LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2019”
w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji.

Informujemy, że z dniem 30 września 2019r. zakończyliśmy współpracę z elektrykiem Panem Krzysztofem Czajkowskim.
Od 1 października 2019r. opiekę nad instalacją elektryczną będzie sprawował Pan Marcin Kulesza.

Dane kontaktowe:
Marcin Kulesza
Tel.: 503 303 809

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświata-Ochota” informuje, że w dniu 18 września 2019 roku (środa) zostanie uruchomiona instalacja centralnego ogrzewania w Państwa budynkach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność samej instalacji, jak i zainstalowanych w lokalach grzejników. W przypadku stwierdzenia przecieków prosimy o kontakt telefoniczny z konserwatorem.

Pan Piotr Mossakowski: 734-466-331

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach 10-13 września 2019r. pracownicy Spółdzielni będą dostarczali do Państwa nowy, obowiązujący Regulamin Porządku Domowego. Fakt otrzymania tekstu regulaminu prosimy potwierdzać własnoręcznym podpisem na liście.

Pani Prezes
Agnieszce Chrzanowskiej
wyrazy wsparcia oraz głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
Ś.P
Aliny Białek
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświata – Ochota” w Warszawie

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”.
Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami z pracy Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzielili Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z działalności w 2018 roku.

W związku z upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Zarządu Spółdzielni na kolejne cztery lata (2019 – 2023) w składzie:

Agnieszka Chrzanowska – Prezes Zarządu;
Leszek Henryk Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu;
Stanisław Ryszard Piech – Wiceprezes Zarządu.

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu obrad i uchwał podjętych w trakcie Walnego Zgromadzenia znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty Walnego Zgromadzenia”. W odpowiednich zakładkach można się też zapoznać z zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniami Zarządu (wraz ze sprawozdaniem finansowym) oraz Rady Nadzorczej.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Spółdzielnia dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi na parkingu przed budynkiem F na osiedlu Racławicka. W celu wynajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni.

Uprzejmie informujemy, że we czwartek, 13 czerwca bieżącego roku rozpoczynamy wcześniej zapowiadany remont strefy wejściowej do budynku przy ul. Karola Bohdanowicza 15. Planowane prace obejmą między innymi: wymianę izolacji przeciwwodnej na płycie garażowej, wymianę nawierzchni, wymianę wykładziny schodów, docieplenie ścian, modernizację oświetlenia i systemu monitoringu oraz przygotowanie miejsca na nowe nasadzenia zieleni. Planowany czas trwania prac: około 1,5 miesiąca. Przez większą część tego okresu, głównie ze względów bezpieczeństwa, wejście na klatkę schodową będzie możliwe wyłącznie przez garaż. Brama garażowa będzie cały czas otwarta. Pracownicy ochrony zostali zobowiązani do szczególnego nadzoru na wejściem do garażu, znajduje się ono w polu obserwacji telewizji dozorowej (monitoringu).

Planujemy natomiast pozostawienie zamkniętych drzwi wejściowych z garażu na klatkę schodową. Osoby nieposiadające miejsca garażowego (i tzw. chipa otwierającego przejście) lub posiadające zbyt małą liczbę chipów, prosimy o kontakt z administracją osiedla (biurem Spółdzielni) w celu ich wypożyczenia.

Podejmiemy wszelkie możliwe środki w celu zminimalizowania niewygód związanych z remontem. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że część niedogodności jest nie do uniknięcia, za co serdecznie przepraszamy. Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018.
8. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2015 – 2018.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 06 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2019 roku.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018;
b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 06 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2019 roku;
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
d. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 i pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2018 roku;
e. realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2015 – 2018;
f. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności za rok 2018.
12. Wybory Prezesa Zarządu Spółdzielni na kadencję 2019 – 2023.
13. Wybory członków Zarządu Spółdzielni na kadencję 2019 – 2023.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 04 czerwca 2019 roku, w godzinach pracy Spółdzielni, w biurze przy ul. Karola Bohdanowicza 7, wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 06 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2019 roku, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Prosimy Państwa o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami i apelujemy o jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu.

Zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał uregulowane są w przepisach §§ 26 – 28a Statutu Spółdzielni.

Informujemy również, że zgodnie z zapisami § 26 ustęp 7 i 8 Statutu kandydatów do organów Spółdzielni, w tym na Prezesa i członków Zarządu, należy zgłaszać do Zarządu na piśmie co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, z poparciem co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwisko kandydata, krótkie uzasadnienie kandydatury oraz podpisy członków Spółdzielni popierających kandydata. Zadeklarowane podpisem poparcie nie może być wycofane. Do zgłoszenia należy załączyć pisemne oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie pod rygorem nieumieszczenia go na liście wyborczej. Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń w biurze Spółdzielni (ul. Karola Bohdanowicza 7): wtorek, 11 czerwca 2019 roku, godzina 1800. Kandydaci zgłoszeni po tym terminie lub bez wymaganego poparcia członków, lub bez pisemnego oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie nie będą uwzględnieni na liście wyborczej poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości swobodnego zgłaszania dodatkowych kandydatów „z sali”.

Przygotowaliśmy wzory formularzy, przy wykorzystaniu których można zgłaszać kandydatury na stanowiska Prezesa i członków Zarządu Spółdzielni. Są one umieszczone w zakładce „pliki do pobrania” na naszej stronie internetowej. Można je też otrzymać w biurze Spółdzielni.

Informujemy, że zgodnie z nowelą wprowadzoną Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 roku, pozycja 1596) w artykule 83 po ustępie 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pojawił się ustęp 11, zgodnie z którym członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (ale niekoniecznie notarialnie sporządzone). Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Ze strony internetowej Spółdzielni oraz w sekretariacie Spółdzielni można pobrać wzory druku pełnomocnictwa.
Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą się odbywały z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów (§ 28 punkt 11 Statutu).
Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planuje, rozpoczęcie montażu cyfrowego systemu domofonów (wideofonów) w budynku Bohdanowicza 5. Wiąże się to z czasowym brakiem sygnału domofonowego. Prosimy w tym czasie o zachowanie szczególnej czujności.

Montaż może nastąpić w miejscu pierwotnie przewidzianym w projekcie wykonawczym budynku, to jest przy drzwiach wejściowych do lokalu.

Całość kosztów, łącznie z wymianą słuchawek ponosi Spółdzielnia. Ci z Państwa, którzy chcieliby wymienić domofon na wideofon będą musieli pokryć koszt różnicy ceny między słuchawką a wideofonem.

Mieszkańcy, którzy chcą kupić wideofon proszeni są o zgłoszenie tego do sekretariatu Spółdzielni najpóźniej do piątku 10 maja.

Godziny wykonania prac będziemy uzgadniać indywidualnie z poszczególnymi lokatorami.

Przepraszamy za niedogodności i z góry dziękujemy za współpracę.

Wyłącznym celem podejmowanych przez nas działań jest zapewnienie długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzeń i instalacji oraz podniesienie standardu i komfortu zamieszkiwania w naszych osiedlach.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia bieżącego roku (wtorek) biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 800 – 1600.
We czwartek, 4 kwietnia 2019 roku biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 800 – 1800.

Za utrudnienia związane ze zmianą godzin pracy w tym tygodniu serdecznie przepraszamy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata-Ochota informuje, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-17.00 odbywają się dyżury Rady Nadzorczej.

Dyżur odbywa się na podstawie wcześniejszego zgłoszenia wizyty w sekretariacie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uchwaliła plany gospodarcze na rok 2019. Planujemy wykonanie następujących prac remontowych:

Osiedle „Racławicka”:

 • przebudowa strefy wejściowej do klatki E w budynku przy ul. Jasielskiej 47 (wymiana okładziny ścian, docieplenie ścian, stworzenie miejsc na rowery, wymiana stalowych słupów wsporczych, naprawa glifów okiennych);
 • remont balkonów w budynku Jasielska 47; kl. E balkony nr 30, 32, 34, 36, kl. F balkony nr 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
 • remont tarasów w budynku Racławicka 146, izolacja donic, wymiana wpustów, naprawa elewacji (14-25–37-38-49);
 • remont balkonów lokali nr 35, 36 przy ul. Racławickiej 146;
 • malowanie elewacji nad witrynami lokali użytkowych w parterze od strony ul. Racławickiej;
 • wymiana daszków z poliwęglanu nad schodami (wejścia do lokali użytkowych w parterze) – Racławicka 146 mycie i uzupełnienie piaskowca na elewacji;
 • remont wybranych połaci dachów na osiedli „Racławicka”;
 • miejscowe naprawy ścian w garażu podziemnym F (ul. Racławicka 146).

Osiedle „Bohdanowicza”:

 • wykonanie pomieszczenia na rowery przy drodze pożarowej;
 • przebudowa strefy wejściowej do budynku przy ul. Bohdanowicza 15;
 • remont balkonów Bohdanowicza 3 i 5 – lok. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 29, 30, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 46, 50;
 • remont tarasu i docieplenie ścian zewnętrznych Bohdanowicza 5 m 27, odwodnienie płyty stropowej garażu A;
 • remont tarasu lokalu Bohdanowicza 13 m 27A;
 • wykonanie i montaż daszków nad wejściami Bohdanowicza 11;
 • nasadzenie i uzupełnienie zieleni przy strefach wejściowych do budynków oraz donicach, wykonanie izolacji przeciwwodnej na skarpach przy klatkach schodowych;
 • montaż rynienek odprowadzających wodę deszczową nad wejściami do budynków Bohdanowicza 3, 5, 7.