O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa
OŚWIATA - OCHOTA

1989
Założenie Spółdzielni Mieszkaniowej `Oświata - Ochota`

W listopadzie 1989 roku piętnastoosobowa grupa niepoprawnych optymistów, nieświadoma do końca trudności, jakie napotkają na drodze, postanowiła założyć Spółdzielnię Mieszkaniową. Z pomocą władz lokalnych udało się pozyskać teren pierwotnie przeznaczony na cele oświatowe.

1996
W roku 1996 powstało pierwsze osiedle “Racławicka”.

Sukcesem okazało się zbudowanie biurowca na potrzeby Wykonawcy osiedla, firmy “Warbud S.A.”. Obiekt zbudowany został wyłącznie ze środków “Warbudu”, pozostając własnością Spółdzielni. Spółdzielnia zobowiązana była jednak do spłacenia zadłużenia. Owe zadłużenie spłacane było przez wiele lat, wykorzystując środki pochodzące z wynajmu lokali usługowych.

2001
W latach 1999-2001 powstało kolejne osiedle przy ul. Bohdanowicza.

Taki sam manewr z biurowcem został zastosowany również tutaj. Dzięki tym biurowcom kondycja finansowa zawsze była doskonała, a nasi członkowie ponoszą niższe opłaty czynszowe. Nasza Spółdzielnia postrzegana jest jako wzorowa. Świadczą o tym coroczne badania audytorskie oraz inne kontrole zewnętrzne.

Staramy się z naszymi mieszkańcami podnosić standart naszych osiedli. Możemy sobie na to pozwolić, bowiem udało nam się zgromadzić znaczne środki na funduszu remontowym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświata-Ochota"

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Administrator Osiedla:
tel. 501 351 970
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Zgłaszanie awarii:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
tel. 22 658 14 41

Konserwatorzy:
windy w os. Racławicka: tel.  666 404 806

windy w os. Bohdanowicza: tel. 602 384 867;

22 665 66 92

instalacje elektryczne: tel. 503 303 809