Regulaminy

Regulamin porządku domowego i korzystania z lokali

Regulamin porządku domowego i korzystania z lokali


Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz przyznawania lokali oraz garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych

Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz przyznawania lokali oraz garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych


Inne ważne regulaminy

Regulamin działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji

Procedura zgłaszania awarii

Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszy własnych spółdzielni mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w Warszawie

Regulamin funduszu remontowego

Uchwała nr 41/IV z dnia 05 września 2005roku w sprawie Regulaminu udostępniania dokumentów dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata –Ochota” w Warszawie

Zasady gospodarki finansowej