Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni

Danuta Siwowska

Przewodnicząca

Barbara Figurska

Zastępca Przewodniczącej

Arkadiusz Kroc

Sekretarz

Katarzyna Gręba

Członek

Józef Idzikowski

Członek