Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieczysław Grabiec

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Foks

Zastępca Przewodniczącego

Arkadiusz Kroc

Sekretarz

Teresa Krawczyńska

Członek

Sebastian Gryguć

Członek