Remonty

Planowane remonty 2023 r.:

Osiedle „Racławicka”


remont wybranych balkonów Mołdawska 12, Korotyńskiego 9 , Racławicka 146a

docieplenie ścian zewnętrznych lokalu przy Mołdawskiej 12,

docieplenie ścian zewnętrznych przy lokalu Jasielska 47,

naprawa murków i ogrodzeń przy ogródkach budynków w os. Racławicka,

montaż dolnego oświetlenia chodnika przy płd. ścianie budynku Korotyńskiego 7,

częściowe malowanie wybranych klatek schodowych w budynkach w os. Racławicka,

naprawa spodów balkonów przy Korotyńskiego 9 , Racławicka 146 , Jasielska 47,

wymiana poziomów i zaworów podpionowych zw, cw i ccw w budynku Racławicka 146 (kl. I-IV),

wykonanie projektu i remont instalacji monitoringu w os. Racławicka,

mycie elewacji zachodniej budynku Racławicka 146 (od strony ul. Mołdawskiej),

nasadzenia nowych roślin w os. Racławicka,

Osiedle „Bohdanowicza”


naprawa i malowanie elewacji południowej w os. Bohdanowicza,
docieplenie dachu nad lokalem Bohdanowicza 13 ,

remont wybranych tarasów przy lokalu Bohdanowicza 7,

hydrofobizacja donic położonych wzdłuż budynków w os. Bohdanowicza,

naprawa spodów wybranych balkonów Bohdanowicza 9 , Bohdanowicza 7,

wykonanie projektu i remont instalacji monitoringu w os. Bohdanowicza,

wykonanie projektu i remont systemu ppoż i centrali w os. Bohdanowicza,

nasadzenia nowych roślin w os. Bohdanowicza,

remont wind w os. Bohdanowicza,

wymiana furtek stalowych w wejściach do budynków Bohdanowicza 3, 5, 7, 9, 13 i 15,

modernizacja stacji uzdatniania wodyPRACE REMONTOWE NIEPRZEWIDZIANE BĘDĄ REALIZOWANE NA BIEŻĄCO

Planowane remonty 2022 r.:

Osiedle „Racławicka”


remont balkonów - wytypowane po przeglądach,

malowanie wybranych spodów balkonów – kwalifikacja po przeglądach

wymiana wind w budynku F

remont dwóch tarasów ul. Racławicka 146

naprawa obróbek blacharskich nad III kl. schodową bud. F

naprawa fragmentów dachów - kwalifikacja dachów po przeglądach

remont schodów od ul. Jasielskiej 47 róg Racławickiej (przy lokalach użytkowych)

remont schodów zewnętrznych z galerii na plac przed budynkiem F

Osiedle „Bohdanowicza”


malowanie klatek schodowych

malowanie spodów balkonów - kwalifikacja po przeglądach

remont systemu ppoż.

remont bram ppoż. w garażach

naprawa uszkodzonych tynków na elewacjach, odgrzybianie i malowanie

wymiana bramy garażowej ul. Karola Bohdanowicza 7

wymiana szyby w drzwiach wejściowych ul. Karola Bohdanowicza 15

sukcesywna wymiana nadajników radiowych w bramach garażowych

remont instalacji podgrzewania wjazdu na osiedle

fragmentaryczne naprawy dachów po przeglądach


Planowane remonty 2021 r.:

Osiedle „Racławicka”


remont balkonów: wytypowane po przeglądach,

naprawa spodów balkonów, wymiana obróbek blacharskich: wytypowane po przeglądach,

wymiana wodomierzy w lokalach i w punktach poboru,

naprawa dachu Korotyńskiego 7,9, Mołdawska 12, Jasielska 47 (części),

remont daszku nad I poziomem lokalu ul. Mołdawska 12 m. 7,

remont dwóch kominów klinkierowych ul. Racławicka 146a,

naprawa dylatacji pionowej pomiędzy D1 i D2 (ul. jasielska 47),

remont dylatacji przy budynku „F”

naprawa wind– klatki C i F w budynku F,

Osiedle „Bohdanowicza”


remont balkonów: wytypowane po przeglądach,
remont drewnianej elewacji w budynkach Bohdanowicza 5a i 11,
wymiana wodomierzy w lokalach i w punktach poboru,
częściowa naprawa dachu (docieplenie) – wytypowane po przeglądach,
remont instalacji wykrywania tlenku węgla w garażach Racławicka 146 i Bohdanowicza

Planowane remonty 2020 r.:


Osiedle „Racławicka”


remont balkonów po przeglądzie,

naprawa spodów balkonów po przeglądzie,

rozbudowa śmietników (ul. Jasielska, ul. Racławicka 146),

docieplenie przejścia i podciągów przy VI kl. budynku Racławicka 146,

docieplenie płn.wsch. narożnika budynku Racławicka 146,

naprawa cokołów w garażu pod budynkiem Racławicka 146,

wymiana rolek i suwaków w dźwigach w budynku Racławicka 146


Osiedle „Bohdanowicza”


remont balkonów: wytypowanych po przeglądach
malowanie elewacji (Bohdanowicza 5 i 7 do dylatacji poziomej na szczytach budynków,
remont hydroforni,
remont nawierzchni drogi pożarowej za budynkami B i C,
przebudowa ronda przy wjeździe do garaży A i B,
wykonanie resursów dźwigów w budynkach,
wymiana uszkodzonych ciepłomierzy,
wymiana elektronicznych sterowników dźwigów,
remont węzła cieplnego w bud. A,
remont drewnianej elewacji w budynkach Bohdanowicza 5a i 11

Planowane remonty 2019 r.:


Osiedle „Racławicka”


przebudowa strefy wejściowej do V kl. Jasielska 47 (wymiana okładziny ścian, docieplenie ścian, stworzenie miejsc na rowery.
wymiana stalowych słupów wsporczych, naprawa glifów okiennych
remont balkonów w budynku Jasielska 47; kl. V balkony nr 30, 32, 34, 36, kl. VI balkony nr 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
remont tarasów w budynku Racławicka 146, izolacja donic, wymiana wpustów, naprawa elewacji (14-25-37-38-49)
remont balkonów lokali nr 35, 36 przy ul. Racławickiej 146
malowanie elewacji nad witrynami lokali użytkowych w parterze od strony ul. Racławickiej
mycie i uzupełnienie piaskowca na elewacji budynku ul. Racławicka 146
wymiana daszków z poliwęglanu nad schodami (wejścia do lokali użytkowych w parterze) – Racławicka 146

Osiedle „Bohdanowicza”


przebudowa strefy wejściowej Bohdanowicza 15
remont tarasu i docieplenie ścian zewnętrznych Bohdanowicza 5 m 27, odwodnienie płyty stropowej garażu A
remont tarasu lokalu Bohdanowicza 13 m 27A,
wykonanie i montaż daszków nad wejściami Bohdanowicza 11
remont balkonów Bohdanowicza 3 i 5 – lok. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 29, 30, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 46, 50
nasadzenie zieleni przy strefach wejściowych do budynków oraz donicach, wykonanie izolacji przeciwwodnej klatek schodowych na skarpach
montaż rynienek odprowadzających wodę deszczową nad wejściami do budynków Bohdanowicza 3, 5, 7