Dokumenty Rady Nadzorczej

Dokumenty Rady Nadzorczej Spółdzielni

Sprawozdania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016


Plany pracy

Plan Pracy na I półrocze 2024

Plan Pracy na II półrocze 2023

Plan Pracy na I półrocze 2023

Plan Pracy na II półrocze 2022

Plan Pracy na I półrocze 2022

Plan Pracy na II półrocze 2021

Plan Pracy na I półrocze 2021

Plan Pracy na II półrocze 2020

Plan Pracy na I półrocze 2020

Plan Pracy na II półrocze 2019

Plan Pracy na I półrocze 2019

Plan pracy na II półrocze 2018

Plan pracy na I półrocze 2018


Regulamin

Regulamin Rady Nadzorczej