Dokumenty Rady Nadzorczej

Dokumenty Rady Nadzorczej Spółdzielni

Sprawozdania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016


Plany pracy

Plan Pracy na I półrocze 2021

Plan Pracy na II półrocze 2020

Plan Pracy na I półrocze 2020

Plan Pracy na II półrocze 2019

Plan Pracy na I półrocze 2019

Plan pracy na II półrocze 2018

Plan pracy na I półrocze 2018


Regulamin

Regulamin Rady Nadzorczej