Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu Spółdzielni

Agnieszka Chrzanowska

Prezes Zarządu

Leszek Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Ryszard Piech

Wiceprezes Zarządu