Kontakt

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Oświata-Ochota"

Adres: 02-127 Warszawa, ul. Bohdanowicza 7

Telefon: (22) 658 14 41

E-mail: oswiata_ochota3@op.pl

NIP: 525-10-00-804

Numer rachunku bankowego (m.in. do wnoszenia opłat czynszowych):

37 1090 1870 0000 0001 0932 0388

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświata-Ochota"

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Administrator Osiedla:
Krzysztof Krawczyński – tel. 501 351 970
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Zgłaszanie awarii:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
tel. 501 351 970

Konserwatorzy:
domofony, bramy garażowe: tel. 501 384 598
windy w os. Racławicka: tel. 602 384 867; 22 665 66 92
windy w os. Bohdanowicza: tel. 602 384 867; 22 665 66 92
instalacje elektryczne: tel. 503 303 809
instalacje sanitarne: tel. 734 466 331