Kontakt

  Kontakt

  Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Oświata-Ochota"

  Adres: 02-127 Warszawa, ul. Bohdanowicza 7

  Telefon: (22) 658 14 41

  E-mail: oswiata_ochota3@op.pl

  NIP: 525-10-00-804

  Numer rachunku bankowego (m.in. do wnoszenia opłat czynszowych):

  37 1090 1870 0000 0001 0932 0388

  Administracja

  Olga Zygmuntowicz:

  Telefon: (48) 501 351 970

  Adres: 02-127 Warszawa, ul. Bohdanowicza 7