Pliki do pobrania

Deklaracja członkowska oraz rezygnacja z członkostwa

Deklaracja członkowska

Informacja członkowska

Rezygnacja z członkostwa


Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu


Oświadczenie osoby posiadającej prawo do lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego – aktualizacja danych

Oświadczenie osoby posiadającej prawo do lokalu SM-OO

Oświadczenie osoby posiadającej prawo do parkingu SM-OO


Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu/ Zgłoszenie kandydatury do Zarządu

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej

Zgoda na kandydowanie


Wniosek o wpis do rejestru członków

Wniosek o wpis do rejestru członków


Wniosek o zmianę norm zużycia wody

Wniosek o zmianę norm zużycia wody


Zgłoszenie remontu mieszkania

Zgłoszenie remontu mieszkania


Deklaracja członkowska oraz rezygnacja z członkostwa

Deklaracja członkowska

Informacja członkowska

Rezygnacja z członkostwa


Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu


Oświadczenie osoby posiadającej prawo do lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego – aktualizacja danych

Oświadczenie osoby posiadającej prawo do lokalu SM-OO

Oświadczenie osoby posiadającej prawo do parkingu SM-OO

Wniosek o wpis do rejestru członków

Wniosek o wpis do rejestru członków


Wniosek o zmianę norm zużycia wody

Wniosek o zmianę norm zużycia wody