Powierzchnie do wynajęcia

Telefon kontaktowy: 22 658 14 41; faks: 22 658 08 41
lub e–mail: oswiata_ochota3@op.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” w Warszawie oferuje wynajem następujących powierzchni biurowych:

W budynku biurowym przy ul. Racławickiej 146:

Konkurs plastyczny

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,

Rada Nadzorcza i Zarząd Spóldzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”, w ramach objętych Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy obchodów Trzydziestolecia Spółdzielni ogłaszają

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI POD HASŁEM:
„MOJA SPÓLDZIELNIA”

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkie zamieszkałe w naszych zasobach dzieci. Rywalizacja przewidywana jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VIII szkoły podstawowej. Praca powinna promować walory zamieszkiwania na naszych osiedlach i posiadać format A3 lub A4. Więcej informacji (w tym: kryteria oceny prac, wymagania dotyczące technik ich wykonania) można znaleźć w zamieszczonym na naszej stronie internetowej Regulaminie. Prace prosimy składać (lub przesyłać) w Biurze Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 roku.

Przewidywane są atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
Serdecznie zapraszamy!

RADA NADZORCZA I ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OŚWIATA – OCHOTA”

Witamy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota”

W listopadzie 1989 roku piętnastoosobowa grupa niepoprawnych optymistów, nieświadoma do końca trudności, jakie napotkają na drodze, postanowiła założyć Spółdzielnię Mieszkaniową. Z pomocą władz lokalnych udało się pozyskać teren pierwotnie przeznaczony na cele oświatowe.
W roku 1996 powstało pierwsze osiedle „Racławicka”.
W latach 1999-2001 powstało kolejne osiedle przy ul. Bohdanowicza.

Nasza Spółdzielnia postrzegana jest jako wzorowa. Świadczą o tym coroczne badania audytorskie oraz inne kontrole zewnętrzne.
Staramy się z naszymi mieszkańcami podnosić standard naszych osiedli. Możemy sobie na to pozwolić, bowiem udało nam się zgromadzić znaczne środki na funduszu remontowym.

Zapraszamy!
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” w Warszawie oferuje wynajem następujących powierzchni biurowych:

Mam do wynajęcia dwa miejsca garażowe przy ul. Racławickiej 146 nr tel. 517118516

Planowane remonty 2019 r. :
Osiedle „Racławicka”:
przebudowa strefy wejściowej do V kl. Jasielska 47 (wymiana okładziny ścian, docieplenie ścian, stworzenie miejsc na rowery.